Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

"Доставка на зърнокомбайн - 1 брой през 2017г."

Дата и час на публикуване: 2017-04-19 09:47:44Последна промяна: 2017-05-12 12:17:07
АОП номер: Решение № Е-31-00-021050/18.04.2017г. и Обявление № Е-31-00-021052/18.04.2017г. Статус: възложена

Доставка на зърнокомбайн - 1 брой за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе. Зърнокомбайнът ще се изплаща разсрочено по схема. Вид на процедурата - "Публично състезание".

Индивидуален номер на процедурата: 0002220
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 264000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16340000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-09 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Р. Якимов
 • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи
 • Решение № 17/18.04.2017г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:31:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069493299
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:31:02
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:31:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:34:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069493446
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:34:05
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:34:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания и указания

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:43:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069493865
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:43:07
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:43:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:48:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069494140
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:48:41
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:48:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:50:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069494233
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:50:54
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:50:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:51:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069494269
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:51:39
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:51:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:52:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069494324
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:52:34
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:52:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 4

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:53:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069494361
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:53:25
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:53:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 5

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:54:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069494394
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:54:11
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:54:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 6

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:54:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069494433
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:54:56
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:54:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 7

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:55:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069494479
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:55:51
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:55:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 8

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:56:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069494516
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:56:42
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:56:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 9

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:57:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069494571
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:57:53
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:57:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 10

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 11:58:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069494606
  Удостоверено време: 18.04.2017 11:58:33
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 08:58:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание от Възложител

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-04-18 12:05:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069494961
  Удостоверено време: 18.04.2017 12:05:00
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2017 09:05:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 12:34:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069917325
  Удостоверено време: 03.05.2017 12:34:35
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2017 09:34:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1/10.05.2017г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-11 13:14:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070129275
  Удостоверено време: 11.05.2017 13:14:00
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2017 10:14:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № 21/12.05.2017г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-12 11:23:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070157564
  Удостоверено време: 12.05.2017 11:23:30
  Удостоверено време по UTC: 12.05.2017 08:23:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 15:04:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071070316
  Удостоверено време: 09.06.2017 15:04:18
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 12:04:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 15:13:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071071024
  Удостоверено време: 09.06.2017 15:13:14
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 12:13:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори