Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

"Доставка на Дизел Евро 5, без биокомпонента през 2017г.".

Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:07:27Последна промяна: 2016-12-22 09:49:23
АОП номер: Решение № Е-31-00-061558/28.11.2016г. и Обявление № Е-31-00-061561/28.11.2016г. Статус: приключена

Периодични доставки на дизелово гориво до 31.12.2017г. след заявки на Възложителя. Общо количество на дизеловото гориво - до 65000л.. Процедурата е Публично състезание. Прогнозна стойност - до 130000лв.

Индивидуален номер на процедурата: 0001633
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 130000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-20 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Р. Якимов
 • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи
 • Решение за откриване на процедурата.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:20:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058291915
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:20:25
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:20:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:24:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058292446
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:24:57
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:24:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания и указания

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:28:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058292839
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:28:17
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:28:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:29:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058292975
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:29:21
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:29:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:33:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058293449
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:33:11
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:33:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:34:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058293566
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:34:15
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:34:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:35:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058293661
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:35:00
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:35:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:35:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058293737
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:35:37
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:35:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 4

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:36:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058293807
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:36:11
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:36:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 5

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:40:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058294308
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:40:50
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:40:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 6

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:41:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058294393
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:41:35
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:41:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 7 /Ценово предложение/

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:43:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058294611
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:43:24
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:43:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 8 /проектодоговор/

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:44:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058294744
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:44:36
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:44:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 9

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:46:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058294972
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:46:09
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:46:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 10

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-28 15:46:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058295068
  Удостоверено време: 28.11.2016 15:46:51
  Удостоверено време по UTC: 28.11.2016 13:46:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-22 09:48:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062002044
  Удостоверено време: 22.12.2016 09:48:25
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2016 07:48:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-22 09:48:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062002117
  Удостоверено време: 22.12.2016 09:48:58
  Удостоверено време по UTC: 22.12.2016 07:48:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-27 17:00:00
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-27 17:00:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-27 17:00:00
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-02-06 10:59:16
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066165742
  Удостоверено време: 06.02.2017 10:59:16
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2017 08:59:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-06 11:07:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066166463
  Удостоверено време: 06.02.2017 11:07:46
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2017 09:07:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за доставка на дизел Евро 5, без биокомпонента през 2017г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-20 12:06:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076369596
  Удостоверено време: 20.12.2017 12:06:50
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2017 10:06:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори