Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

"Доставка на минерални торове, продукти за РЗ и семена за посев през 2017г." с обособени позиции: "Доставка на минерални торове през 2017г.", "Доставка на продукти за РЗ през 2017г." и "Доставка на семена за посев през 2017г.".

Дата и час на публикуване: 2016-11-23 10:36:35Последна промяна: 2016-12-15 13:23:58
АОП номер: Решение с имп. №759209 и Обявление с имп.№759211 от 23.11.2016г. Статус: приключена

Доставки на минерални торове, продукти за РЗ и семена за посев. Доставките са по заявки на Възложителя, съгласно Техническото задание. Договор до 31.12.2017г. 

Индивидуален номер на процедурата: 0001605
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 200000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): мин.торове - 14310000; продукти за РЗ - 244530; семена - 03111000.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-14 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Р. Якимов
 • Телефон/и за контакт: 082 820801
Документи
 • Решение за откриване на обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 10:40:56
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057523746
  Удостоверено време: 23.11.2016 10:40:56
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 08:40:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за откриване на обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 10:43:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057524016
  Удостоверено време: 23.11.2016 10:43:16
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 08:43:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Изисквания и указания от Възложителя.

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 10:50:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057524855
  Удостоверено време: 23.11.2016 10:50:43
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 08:50:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 10:52:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057525173
  Удостоверено време: 23.11.2016 10:52:57
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 08:52:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 10:55:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057525603
  Удостоверено време: 23.11.2016 10:55:37
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 08:55:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 10:58:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057526059
  Удостоверено време: 23.11.2016 10:58:28
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 08:58:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 11:02:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057526467
  Удостоверено време: 23.11.2016 11:02:06
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 09:02:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 11:02:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057526554
  Удостоверено време: 23.11.2016 11:02:43
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 09:02:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 4

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 11:03:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057526660
  Удостоверено време: 23.11.2016 11:03:34
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 09:03:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 5

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 11:05:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057526912
  Удостоверено време: 23.11.2016 11:05:40
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 09:05:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 6

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 11:06:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057526991
  Удостоверено време: 23.11.2016 11:06:20
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 09:06:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 7

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 11:09:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057527301
  Удостоверено време: 23.11.2016 11:09:04
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 09:09:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 8 /проектодоговор/

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 11:11:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057527536
  Удостоверено време: 23.11.2016 11:11:21
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 09:11:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 9

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 11:11:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057527618
  Удостоверено време: 23.11.2016 11:11:59
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 09:11:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 10

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-23 11:12:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057527678
  Удостоверено време: 23.11.2016 11:12:33
  Удостоверено време по UTC: 23.11.2016 09:12:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 13:21:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-15 13:21:00
 • Решение № 116/23.12.2016г. за определяне на изпълнител по обособени позиции.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 17:00:00
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 17:00:00
 • Договор за доставка на минерални торове през 2017г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-26 13:34:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065537932
  Удостоверено време: 26.01.2017 13:34:58
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2017 11:34:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-01-26 13:39:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065538105
  Удостоверено време: 26.01.2017 13:39:20
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2017 11:39:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 12:57:28
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065577004
  Удостоверено време: 27.01.2017 12:57:28
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2017 10:57:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 13:08:03
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065577401
  Удостоверено време: 27.01.2017 13:08:03
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2017 11:08:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 13:19:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065577795
  Удостоверено време: 27.01.2017 13:19:18
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2017 11:19:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-01-27 13:22:06
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065577920
  Удостоверено време: 27.01.2017 13:22:06
  Удостоверено време по UTC: 27.01.2017 11:22:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договора за доставка на семена през 2017г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-28 11:05:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072801940
  Удостоверено време: 28.07.2017 11:05:13
  Удостоверено време по UTC: 28.07.2017 08:05:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за доставка на минерални торове.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-12 11:05:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073978177
  Удостоверено време: 12.09.2017 11:05:06
  Удостоверено време по UTC: 12.09.2017 08:05:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за доставка на продукти за РЗ

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-15 12:43:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076260372
  Удостоверено време: 15.12.2017 12:43:25
  Удостоверено време по UTC: 15.12.2017 10:43:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори