Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе

Дата и час на публикуване: 2016-02-08 15:47:42Последна промяна: 2016-10-19 15:54:44
Статус: възложена

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИЗС "Образцов чифлик" Русе

Индивидуален номер на процедурата: 0001401
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 50000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-26 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-02-08 15:47:42
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-02-08 15:47:42
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-08 15:47:42
 • Уточнение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-02-08 15:47:42
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-05 15:51:00