Институт по земеделие и семезнание Образцов Чифлик

Доставка на минерални торове, препарати за РЗ и семена за посев през 2015г.

Дата и час на публикуване: 2014-10-28 15:00:00Последна промяна: 2016-10-19 14:52:12
АОП номер: 00153-2014-0002 Статус: възложена

Доставка на минерални торове, препарати за РЗ и семена за посев през 2015г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001395
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 300000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 14310000, 24453000, 03111000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-19 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 15:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-28 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-22 17:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-01-12 14:48:41
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-21 14:50:15
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-06 14:51:51