Институт по рибарство и аквакултури

Доставка на електрическа енергия за нуждите на Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив за срок от 12 месеца

Дата и час на публикуване: 2018-10-09 13:46:19Последна промяна: 2018-10-09 13:43:23
ID номер: 9081688 Статус: затворена

Доставка на електрическа енергия за нуждите на Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив за срок от 12 месеца

Индивидуален номер на процедурата: 0004226
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 38556.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-16 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Максим Стоев
 • Телефон/и за контакт: 032/956033; 0896779892
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-10-09 13:43:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091410272
  Удостоверено време: 09.10.2018 13:43:00
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2018 10:43:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-10-09 13:43:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091410283
  Удостоверено време: 09.10.2018 13:43:04
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2018 10:43:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация - ел. енергия

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-09 13:43:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091410305
  Удостоверено време: 09.10.2018 13:43:15
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2018 10:43:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация удължаване първоначалния срок събиране оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-10-17 10:06:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091660565
  Удостоверено време: 17.10.2018 10:06:00
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2018 07:06:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол комисия

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-10-26 13:50:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091971506
  Удостоверено време: 26.10.2018 13:50:17
  Удостоверено време по UTC: 26.10.2018 10:50:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-11-22 14:07:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092820941
  Удостоверено време: 22.11.2018 14:07:35
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2018 12:07:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори