Институт по рибарство и аквакултури

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9081688статус: затворена

Доставка на електрическа енергия за нуждите на Институт по рибарство и аквакултури - Пловдив за срок от 12 месеца

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-09 13:46:19