Институт по рибарство и аквакултури

Физическа въоръжена охрана на експерименталните бази на ИРА - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2014-09-29 13:56:09Последна промяна: 2016-08-10 10:00:37
Статус: възложена

Физическа въоръжена охрана на експерименталните бази на ИРА - Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0001135
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 55000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79713000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-09-29 13:56:09
 • Методика за определяне на комплексна оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2014-09-29 13:56:09
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-09-29 13:56:09
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-16 15:58:13
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 09:59:06
 • Информация за извършени плащания за периода - 22.12.2014г.- 22.12.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 10:00:00