Институт по рибарство и аквакултури

Доставка на плавателен съд тип "Катамаран" с извънбордов двигател и допълнително оборудване, ведно с авторемарке за транспортиране

Дата и час на публикуване: 2015-06-23 13:32:13Последна промяна: 2016-08-10 09:48:33
ID номер: 9043105 Статус: възложена

Доставка на плавателен съд тип "Катамаран" с извънбордов двигател и допълнително оборудване, ведно с авторемарке за транспортиране

Индивидуален номер на процедурата: 0001134
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 40000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34522150, 34223300, 34310000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-02 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2015-05-12 09:42:32
 • Публична покана - 9043105/23.06.2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-06-23 13:32:13
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-06-23 13:32:13
 • Методика за определяне на комплексна оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2015-06-23 13:32:13
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-06-23 13:32:13
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-06 17:45:33
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-22 11:46:34
 • Информация за авансово и окончателно плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-23 13:48:14