Институт по рибарство и аквакултури

Физическа въоръжена охрана на експерименталните бази на ИРА - Пловдив

Дата и час на публикуване: 2015-11-13 13:11:43Последна промяна: 2016-08-10 09:15:34
Статус: възложена

Физическа въоръжена охрана на експерименталните бази на ИРА - Пловдив и прилежащите към тях територии, сгради, съоръжения, продукция.

Индивидуален номер на процедурата: 0001133
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 65000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79713000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-27 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-13 13:11:43
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-11-13 13:11:43
 • Разяснения по условията на процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-13 13:11:43
 • Методика за оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2015-11-13 13:11:43
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-04 17:31:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-18 17:15:13