Институт по рибарство и аквакултури

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Физическа въоръжена охрана на експерименталните бази на ИРА - Пловдив

Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-27 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-11-13 13:11:43
ID номер: 9043105статус: възложена

Доставка на плавателен съд тип "Катамаран" с извънбордов двигател и допълнително оборудване, ведно с авторемарке за транспортиране

Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-02 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-06-23 13:32:13
статус: възложена

Физическа въоръжена охрана на експерименталните бази на ИРА - Пловдив

Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-10 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-09-29 13:56:09