Институт по полски култури град Чирпан

Доставка на горива за нуждите на Институт по полски култури град Чирпан

Дата и час на публикуване: 2018-05-02 11:04:01
Статус: възложена

Доставка на дизелово гориво - 110 000 литра за период от 1 година - по позиция №1 ; По позиция №2 - Доставка на дизелово гориво Б6 30000 литра и безоловен бензин А 95Н - 22500 литра за зареждане на автомобили на ИПК Чирпан на териотрията на Община Чирпан и цялата страна.

Индивидуален номер на процедурата: 0003707
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Чирпан
Прогнозна стойност: 268125.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132100, 09134200
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Минка Колева и Таня Колева
 • Телефон/и за контакт: 0416 93133 и 0893610075
Документи
 • Решение за откриване на процедура за доставка на горива за нуждите на ИПК Чирпан

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-02 11:05:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082438934
  Удостоверено време: 02.05.2018 11:05:59
  Удостоверено време по UTC: 02.05.2018 08:05:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка - дизелово гориво

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-05-23 15:38:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083983821
  Удостоверено време: 23.05.2018 15:38:38
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2018 12:38:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор № 348

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-23 15:40:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083983999
  Удостоверено време: 23.05.2018 15:40:23
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2018 12:40:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор № 349

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-23 15:41:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083984181
  Удостоверено време: 23.05.2018 15:41:43
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2018 12:41:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за борсово представителство

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-05-23 15:42:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083984282
  Удостоверено време: 23.05.2018 15:42:41
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2018 12:42:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация № 1

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-05-23 15:43:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083984363
  Удостоверено време: 23.05.2018 15:43:18
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2018 12:43:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация № 2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-05-23 15:43:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083984420
  Удостоверено време: 23.05.2018 15:43:48
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2018 12:43:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори