Институт по полски култури град Чирпан

Обществена поръчка за доставка на амониева селитра – 2015/2016 г.

Дата и час на публикуване: 2015-08-11 09:53:15Последна промяна: 2016-04-05 09:59:29
АОП номер: 00036-2015-0002 Статус: възложена

Документацията за обществена поръчка за доставка на амониева селитра може да бъде свалена от долните линкове:

1. Съобщение за обявление на ОП за амониева селитра

2. Първа страница към документация с подпис и надпис

3. Решение за ОП Амониева селитра

4. Обявление за ОП Амониева селитра

5. Документация ОП Амониева селитра 2015-2016 г.

6. Протокол № АС-1 от 15.10.2015 г

7. Решение за класиране и определяне на изпълнител ОП Амониева селитра

8. Освободена гаранция за участие в ОП Амониева селитра

9. Гаранция за изпълнение по договор ОП Амониева селитра

10. Договор ОП Амониева селитра

11. Информация за сключен договор ОП Амониева селитра

12. Възстановена гаранция за изпълнение на договор ОП Амониева селитра

Индивидуален номер на процедурата: 0000629
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Чирпан
Прогнозна стойност: 160000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24410000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-15 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Таня Колева
 • Телефон/и за контакт: 0893610075
Документи
 • Информация за изпълнение на договор ОП Амониева селитра 2015/2016 г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-31 14:04:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051023140
  Удостоверено време: 31.08.2016 14:04:40
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2016 11:04:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори