Институт по полски култури град Чирпан

Препарати за растителна защита и растежни регулатори – на касата на ИПК Чирпан (Експериментална база) и на сайта на ИПК Чирпан.

Дата и час на публикуване: 2015-12-17 09:41:58Последна промяна: 2016-04-05 10:24:15
АОП номер: 00036-2015-0003 Статус: възложена

Документацията за обществена поръчка за доставка на препарати растителна защита и растежни регулатори може да бъде свалена от долните линкове:

1. Съобщение_ОП_ПРЗ_2016 г.

2. Решение за ОП_ПРЗ_2016 г.

3. Обявление за ОП_ПРЗ_2016 г.

4. Документация-1 стр. с подпис

5. Документация за участие_ОП_ПРЗ_2016 г. ИПК

6. Заповед комисия ОП-ПРЗ

7. Протокол №1 от комисия ОП- ПРЗ

8. Протокол № 2 от заседание на комисия ОП ПРЗ

9. Решение за класиране и определяне изпълнител ОП ПРЗ

10. Внесена гаранция за ипълнение на договор ОП ПРЗ

11. Информация за сключен Договор Обществена поръчка ПРЗ

12. Договор № №ОП-1 – Обществена Поръчка ПРЗ

13. Фактура – ОП- ПРЗ

14. Възстановена гаранция за изпълнение на договор по ОП ПРЗ

15. Информация за извършени плащания за месец Февруари

Индивидуален номер на процедурата: 0000628
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Чирпан
Прогнозна стойност: 171880.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24450000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-09 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Таня Колева
 • Телефон/и за контакт: 0893610075
Документи
 • Информация за изпълнен договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-17 11:42:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065184182
  Удостоверено време: 17.01.2017 11:42:58
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2017 09:42:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори