Институт по полски култури град Чирпан

Доставка на 130 000л. дизелово гориво за нуждите на ИПК, Чирпан Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2

Дата и час на публикуване: 2016-03-17 09:33:51Последна промяна: 2016-05-11 14:29:14
АОП номер: 00036-2016-0001 Статус: приключена

Доставка на 130 000л. дизелово гориво за нуждите на ИПК, Чирпан Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2

1. Съобщение за обявление на ОП за доставка на дизелово гориво

2. Решение за откриване на ОП за доставка на дизелово гориво

3. Обявление на ОП за доставка на дизелово гориво

4. Доументацияза участие ОП дизелово гориво

5. Отговор – 1

Индивидуален номер на процедурата: 0000627
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Чирпан
Прогнозна стойност: 240000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-09 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Таня Колева
 • Телефон/и за контакт: 0893610075
Документи
 • Отговор - 2 Банкова сметка за гаранция за участие

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 09:16:33
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046091276
  Удостоверено време: 11.04.2016 09:16:33
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2016 06:16:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване - 19.04.2016г.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 15:58:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046353421
  Удостоверено време: 19.04.2016 15:58:01
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2016 12:58:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед №НОП-07 от 10.05. 2016 г. комисия ОП-дизелово гориво

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-05-11 10:40:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046968286
  Удостоверено време: 11.05.2016 10:40:10
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2016 07:40:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № ДГ-1 от 10.05. 2016 г. от заседание на комисия за отваряне на оферти, ОП-дизелово гориво

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-11 10:43:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046968423
  Удостоверено време: 11.05.2016 10:43:10
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2016 07:43:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № ДГ-2 от 18.05.2016 г. от заседание на комисия ОП доставка на дизелово гориво

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-18 12:31:20
  Дата и час на промяна: 2016-05-25 14:18:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047424034
  Удостоверено време: 25.05.2016 14:18:36
  Удостоверено време по UTC: 25.05.2016 11:18:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за заседание на комисията по ОП Дизелово гориво за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-05-18 12:32:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047217940
  Удостоверено време: 18.05.2016 12:32:59
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2016 09:32:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № ДГ-3 от трето заседание на комисия ОП Дизелово гориво

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-25 14:29:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047424571
  Удостоверено време: 25.05.2016 14:29:35
  Удостоверено време по UTC: 25.05.2016 11:29:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ ДГ-4 ОТ 27.05.2016 Г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ОП ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-28 16:34:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047536339
  Удостоверено време: 28.05.2016 16:34:03
  Удостоверено време по UTC: 28.05.2016 13:34:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител ОП Дизелово гориво

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 12:11:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047844442
  Удостоверено време: 06.06.2016 12:11:43
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2016 09:11:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Внесена гаранция на изпълнение на договор

  Вид на документа: Усвояване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 14:35:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047899697
  Удостоверено време: 07.06.2016 14:35:07
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2016 11:35:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на дизелово гориво

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 14:37:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047899841
  Удостоверено време: 07.06.2016 14:37:11
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2016 11:37:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор оп дизелово гориво

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:12:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047945754
  Удостоверено време: 08.06.2016 14:12:45
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2016 11:12:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инф. за изпълнен договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-15 15:06:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071303446
  Удостоверено време: 15.06.2017 15:06:35
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2017 12:06:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Освободена гаранция по ОП Дизелово гориво

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2017-07-27 13:03:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072774279
  Удостоверено време: 27.07.2017 13:03:52
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2017 10:03:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори