Институт по механика към БАН

Доставка, инсталиране, пускане в действие и обучение на специализирана апаратура - универсален изследователски комплекс за определяне на механичните характеристики и пукнатиноустойчивостта при статични и динамични натоварвания в широк температурен интервал по проект BG05M2OP001-1.001-0008-C2 "Национален център по мехатроника и чисти технологии"

Дата и час на публикуване: 2019-10-08 14:02:47Последна промяна: 2019-10-08 14:02:36
Документи
 • Покана за пазарна консултация

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-08 14:09:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109995157
  Удостоверено време: 08.10.2019 14:09:48
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2019 11:09:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Становище относно определяне на ценови диапазон за определяне на прогнозната стойност.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-08 14:09:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109995169
  Удостоверено време: 08.10.2019 14:09:56
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2019 11:09:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сертификат на оценител "движими вещи"

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-08 14:10:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109995172
  Удостоверено време: 08.10.2019 14:10:02
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2019 11:10:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори