Институт по механика към БАН

Осигуряване на самолетни билети и билети за сухоземен транспорт, резервация за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по механика – БАН при служебните им пътувания в страната и чужбина

Дата и час на публикуване: 2014-12-08 13:35:00Последна промяна: 2019-04-08 12:58:25
Статус: възложена

Осигуряване на самолетни билети и билети за сухоземен транспорт, резервация за настаняване в хотел и застраховки на служителите на Института по механика – БАН при служебните им пътувания в страната и чужбина

Индивидуален номер на процедурата: 0004840
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 60000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 63512000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-30 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 13:35:00
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 13:35:00
 • Протокол от заседание на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-14 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-27 12:58:00