Институт по механика към БАН

Доставка на компютърна, периферна техника и РС компоненти и аксесоари

Дата и час на публикуване: 2015-02-26 14:00:00Последна промяна: 2019-04-08 12:51:31
ID номер: 9039270 Статус: възложена

Доставка на компютърна, периферна техника и РС компоненти и аксесоари” за нуждите на Институт по механика – БАН по пет обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0004839
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 49500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30000000, 30213000, 30213100, 30213200, 30213300, 30213500, 30216100, 30231310, 30232110, 30232150, 30236113, 30237270, 30237000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-16 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 14:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 14:00:00
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-02-26 14:00:00
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-19 17:30:59
 • Сключен договор 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-02 12:50:43
 • Сключен договор 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 15:51:15