ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“

Дата и час на публикуване: 2021-02-16 14:58:09
Документи
 • Покана с изх. № 115 от 16.02.2021 г. за участие в процедура за Вътрешен конкуренте избор с предмет: „Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“.

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-02-16 14:59:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142569263
  Удостоверено време: 16.02.2021 14:59:55
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2021 12:59:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2021-02-16 15:00:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142569762
  Удостоверено време: 16.02.2021 15:00:41
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2021 13:00:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2021-02-16 15:01:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142570460
  Удостоверено време: 16.02.2021 15:01:44
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2021 13:01:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2021-02-16 15:03:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142571937
  Удостоверено време: 16.02.2021 15:03:54
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2021 13:03:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-09 15:27:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144158607
  Удостоверено време: 09.03.2021 15:27:17
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2021 13:27:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-09 15:32:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144161020
  Удостоверено време: 09.03.2021 15:32:01
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2021 13:32:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-19 16:24:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145061626
  Удостоверено време: 19.03.2021 16:24:58
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2021 14:24:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-03-19 16:26:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145061782
  Удостоверено време: 19.03.2021 16:26:54
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2021 14:26:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-03-24 17:42:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000145537634
  Удостоверено време: 24.03.2021 17:42:44
  Удостоверено време по UTC: 24.03.2021 15:42:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори