ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“

Дата и час на публикуване: 2020-06-16 15:45:20
Документи
 • Покана за участие във вътрешен конкурентен избор

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2020-06-16 15:47:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126259852
  Удостоверено време: 16.06.2020 15:47:03
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2020 12:47:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-06-16 15:47:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126260233
  Удостоверено време: 16.06.2020 15:47:45
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2020 12:47:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-16 15:48:14
  Дата и час на промяна: 2020-06-23 10:37:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126692972
  Удостоверено време: 23.06.2020 10:37:50
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2020 07:37:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-16 15:48:37
  Дата и час на промяна: 2020-06-23 10:38:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126692990
  Удостоверено време: 23.06.2020 10:38:03
  Удостоверено време по UTC: 23.06.2020 07:38:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-30 17:31:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127356471
  Удостоверено време: 30.06.2020 17:31:26
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2020 14:31:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-30 17:32:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127356567
  Удостоверено време: 30.06.2020 17:32:54
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2020 14:32:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-20 16:28:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128807052
  Удостоверено време: 20.07.2020 16:28:04
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2020 13:28:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-20 16:29:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128807108
  Удостоверено време: 20.07.2020 16:29:04
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2020 13:29:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-20 16:31:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128807321
  Удостоверено време: 20.07.2020 16:31:34
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2020 13:31:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Риск ЕЛ. за ВКИ-5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-26 11:01:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131444930
  Удостоверено време: 26.08.2020 11:01:21
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2020 08:01:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 1 за ВКИ-5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-26 11:03:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131445030
  Удостоверено време: 26.08.2020 11:03:24
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2020 08:03:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 2 за ВКИ-5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-26 11:04:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131445081
  Удостоверено време: 26.08.2020 11:04:29
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2020 08:04:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение 3 за ВКИ-5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-08-26 11:05:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000131445116
  Удостоверено време: 26.08.2020 11:05:14
  Удостоверено време по UTC: 26.08.2020 08:05:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-08 13:38:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132055486
  Удостоверено време: 08.09.2020 13:38:42
  Удостоверено време по UTC: 08.09.2020 10:38:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори