ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“.

Дата и час на публикуване: 2019-11-11 15:36:27Последна промяна: 2019-11-11 15:36:19
Документи
 • Покана за подаване на оферти за участие в процедура за Вътрешен конкуренте избор с предмет: „Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 15:40:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112232603
  Удостоверено време: 11.11.2019 15:40:34
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 13:40:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 15:42:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112232721
  Удостоверено време: 11.11.2019 15:42:09
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 13:42:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 15:43:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112232791
  Удостоверено време: 11.11.2019 15:43:12
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 13:43:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 15:44:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112232860
  Удостоверено време: 11.11.2019 15:44:03
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 13:44:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 09:54:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112750455
  Удостоверено време: 20.11.2019 09:54:16
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 07:54:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана за отваряне на цени

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-11-20 09:55:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112750542
  Удостоверено време: 20.11.2019 09:55:31
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2019 07:55:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 15:48:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112856941
  Удостоверено време: 22.11.2019 15:48:05
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 13:48:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад Комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 15:50:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112857048
  Удостоверено време: 22.11.2019 15:50:46
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 13:50:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 15:52:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112857122
  Удостоверено време: 22.11.2019 15:52:04
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 13:52:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с Риск Ел. за ВКИ-2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:13:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114691567
  Удостоверено време: 20.12.2019 13:13:07
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 11:13:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение-1 за ВКИ-2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:15:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114691689
  Удостоверено време: 20.12.2019 13:15:17
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 11:15:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение-2 за ВКИ-2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:22:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114692159
  Удостоверено време: 20.12.2019 13:22:37
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 11:22:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение-3 за ВКИ-2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 13:23:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114692242
  Удостоверено време: 20.12.2019 13:23:57
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 11:23:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори