ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Доставка на счетоводни книги, папки и други включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, канцеларски материали, принадлежности за офиса, касети с тонер и други за нуждите на ИИКТ-БАН

Дата и час на публикуване: 2019-02-26 15:01:41Последна промяна: 2019-02-26 15:01:21
ID номер: 9086075 Статус: възложена

Доставка на счетоводни книги, папки и други включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, канцеларски материали, принадлежности за офиса, касети с тонер и други за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките. Поръчката включва четири обособени позиции (лотове) както следва: • Обособена позиция (лот) № 1: Доставка на счетоводни книги, бележници, папки и други включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, съгласно Решение № 591 на MC от 18.07.2016 г. • Обособена позиция (лот) № 2: Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, копирна хартия и други, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП; • Обособена позиция (лот) № 3: Доставка на оригинални или еквивалентни касети с тонер. • Обособена позиция (лот) № 4: Доставка на пълнени (презаредени) касети с тонер.

Индивидуален номер на процедурата: 0004712
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69500.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-18 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: доц. д-р Тодор Гюров
 • Телефон/и за контакт: 02 9796343
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 15:03:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096018403
  Удостоверено време: 26.02.2019 15:03:51
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 13:03:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 15:04:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096018881
  Удостоверено време: 26.02.2019 15:04:45
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 13:04:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 15:47:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096041788
  Удостоверено време: 26.02.2019 15:47:45
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 13:47:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 15:48:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096042069
  Удостоверено време: 26.02.2019 15:48:18
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 13:48:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-07 14:51:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096552220
  Удостоверено време: 07.03.2019 14:51:15
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2019 12:51:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за удължаване на процедурата за консумативи до 18 март 2019

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-12 13:58:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096720875
  Удостоверено време: 12.03.2019 13:58:41
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2019 11:58:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за удължаване

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-03-12 14:00:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096720988
  Удостоверено време: 12.03.2019 14:00:05
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2019 12:00:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • разяснения по документация

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-03-13 13:56:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096771600
  Удостоверено време: 13.03.2019 13:56:55
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2019 11:56:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-28 16:47:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097513497
  Удостоверено време: 28.03.2019 16:47:40
  Удостоверено време по UTC: 28.03.2019 14:47:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-29 16:45:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097579031
  Удостоверено време: 29.03.2019 16:45:38
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2019 14:45:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор за Лот 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-17 17:24:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098887399
  Удостоверено време: 17.04.2019 17:24:39
  Удостоверено време по UTC: 17.04.2019 14:24:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор за Лот 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-17 17:25:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098887436
  Удостоверено време: 17.04.2019 17:25:20
  Удостоверено време по UTC: 17.04.2019 14:25:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договори за Лот 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-17 17:25:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098887451
  Удостоверено време: 17.04.2019 17:25:49
  Удостоверено време по UTC: 17.04.2019 14:25:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Лот 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-05-23 12:49:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101240790
  Удостоверено време: 23.05.2019 12:49:12
  Удостоверено време по UTC: 23.05.2019 09:49:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори