ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките (ИИКТ-БАН)

Дата и час на публикуване: 2018-03-12 13:05:22Последна промяна: 2018-03-12 13:01:26
ID номер: 9073742 Статус: възложена

Поръчката включва доставка на осигуряванена самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътуванияв страната и чужбина за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките (ИИКТ-БАН).

Индивидуален номер на процедурата: 0003516
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 39312.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-20 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: доц. д-р Красимир Георгиев
 • Телефон/и за контакт: 02/ 979 6612
Документи
 • ОБЯВА

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 13:01:17
  Дата и час на промяна: 2018-03-12 15:05:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078710147
  Удостоверено време: 12.03.2018 15:05:56
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 13:05:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 13:01:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078696911
  Удостоверено време: 12.03.2018 13:01:20
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 11:01:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 13:01:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078696916
  Удостоверено време: 12.03.2018 13:01:23
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 11:01:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2018-03-12 13:01:26
  Дата и час на промяна: 2018-03-12 15:08:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078710355
  Удостоверено време: 12.03.2018 15:08:06
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2018 13:08:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:17:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080418945
  Удостоверено време: 03.04.2018 14:17:54
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 11:17:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-26 15:43:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082064085
  Удостоверено време: 26.04.2018 15:43:18
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2018 12:43:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 16:01:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087422571
  Удостоверено време: 05.07.2018 16:01:40
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2018 13:01:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори