ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Доставка на счетоводни книги, папки и други включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, канцеларски материали, принадлежности за офиса, касети с тонер и други за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките

Дата и час на публикуване: 2018-02-20 16:21:53Последна промяна: 2018-02-20 16:21:38
ID номер: 9073138 Статус: възложена

Предметът на поръчката за лот 1 включва доставка на счетоводни книги, папки и други включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, канцеларски материали, принадлежности за офиса, касети с тонер и други за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките

Индивидуален номер на процедурата: 0003380
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 5700.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-28 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: доц. д-р Красимир Георгиев
 • Телефон/и за контакт: 02/9796612
Документи
 • Обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-02-20 16:21:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078044815
  Удостоверено време: 20.02.2018 16:21:10
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2018 14:21:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-02-20 16:21:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078044819
  Удостоверено време: 20.02.2018 16:21:13
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2018 14:21:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация към обявата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-20 16:21:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078044821
  Удостоверено време: 20.02.2018 16:21:15
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2018 14:21:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнителни разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 16:06:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078224475
  Удостоверено време: 26.02.2018 16:06:00
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 14:06:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-12 17:24:45
  Дата и час на промяна: 2018-04-13 11:03:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081076588
  Удостоверено време: 13.04.2018 11:03:01
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 08:03:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-13 11:00:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081076398
  Удостоверено време: 13.04.2018 11:00:45
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2018 08:00:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор лот-1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 16:09:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087423235
  Удостоверено време: 05.07.2018 16:09:03
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2018 13:09:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор лот-2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 16:09:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087423247
  Удостоверено време: 05.07.2018 16:09:07
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2018 13:09:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор лот-3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 16:09:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087423255
  Удостоверено време: 05.07.2018 16:09:09
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2018 13:09:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор лот-4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 16:09:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087423261
  Удостоверено време: 05.07.2018 16:09:12
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2018 13:09:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори