ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Доставка на компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките (ИИКТ-БАН)

Дата и час на публикуване: 2018-02-20 15:56:00Последна промяна: 2018-02-20 15:54:59
ID номер: 9073139 Статус: възложена

Поръчката включва доставка компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства – общо 21 броя, за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките (ИИКТ-БАН)

Индивидуален номер на процедурата: 0003378
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 52800.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-28 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: доц. д-р Красимир Георгиев
 • Телефон/и за контакт: 02/ 9796612
Документи
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-02-20 15:54:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078043419
  Удостоверено време: 20.02.2018 15:54:52
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2018 13:54:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация към обявата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-20 15:54:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078043426
  Удостоверено време: 20.02.2018 15:54:56
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2018 13:54:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-02-20 15:54:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078043434
  Удостоверено време: 20.02.2018 15:55:00
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2018 13:55:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 5а- ЦЕНОВА ОФЕРТА

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 15:59:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078224075
  Удостоверено време: 26.02.2018 15:59:19
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 13:59:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнителни разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-26 15:59:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078224078
  Удостоверено време: 26.02.2018 15:59:23
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2018 13:59:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 19:00:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079391931
  Удостоверено време: 21.03.2018 19:00:12
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2018 17:00:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-10 16:47:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083029544
  Удостоверено време: 10.05.2018 16:47:35
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2018 13:47:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори