ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Подготовка на входни данни за уеб-базирана платформа подпомагаща вземането на решения на доброволчески екипи в случаите на горски пожари и наводнения

Дата и час на публикуване: 2018-01-12 17:51:34Последна промяна: 2018-01-12 17:51:13
ID номер: 9072179 Статус: възложена

Възложителят възлага, а участникът се задължава срещу възнаграждение да извърши подготовка на входни данни за уеб-базирана платформа подпомагаща вземането на решения на доброволчески екипи в случаите на горски пожари и наводнения във връзка с изпълнението на проект „Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies” с акроним: eOUTLAND. Финансиран по програма INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME GREECE-BULGARIA 2014 -2020.

Индивидуален номер на процедурата: 0003270
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 51503.52 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-26 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: доц. д-р . Нина Добринкова
 • Телефон/и за контакт: 02 979 20 57; Факс: 02 870 72 73
Документи
 • описание на поръчката

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 17:51:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076889465
  Удостоверено време: 12.01.2018 17:51:07
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 15:51:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • документация към обявата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 17:51:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076889467
  Удостоверено време: 12.01.2018 17:51:11
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2018 15:51:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо Задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-12 17:51:13
  Дата и час на промяна: 2018-01-19 11:38:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077053694
  Удостоверено време: 19.01.2018 11:38:50
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2018 09:38:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 13:53:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077163493
  Удостоверено време: 23.01.2018 13:53:16
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 11:53:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-31 16:37:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077439220
  Удостоверено време: 31.01.2018 16:37:17
  Удостоверено време по UTC: 31.01.2018 14:37:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-27 16:41:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078261478
  Удостоверено време: 27.02.2018 16:41:00
  Удостоверено време по UTC: 27.02.2018 14:41:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-18 13:31:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083608454
  Удостоверено време: 18.05.2018 13:31:05
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2018 10:31:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори