ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Организиране на обучителен курс ATC "COUNTERING ISIS RADICALISATION ACTIVITIES THROUGH THE CYBERSPACE IN THE REGION OF SOUTH-EAST EUROPE", NATO SPS G. 5257 в гр. Охрид, Република Македония“ за нуждите на ИИКТ-БАН

Дата и час на публикуване: 2017-02-24 10:50:59Последна промяна: 2017-03-15 11:28:36
ID номер: 9061792 Статус: възложена

Предметът на обществената поръчка е «Организиране на обучителен курсATC "COUNTERING ISIS RADICALISATION ACTIVITIES THROUGH THE CYBERSPACE IN THE REGION OF SOUTH-EAST EUROPE", NATO SPS G. 5257 в гр. Охрид, Република Македония“ за нуждите на ИИКТ-БАН

Индивидуален номер на процедурата: 0002104
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 64510.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-06 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: доц. Красимир Георгиев – заместник директор на ИИКТ-БАН
 • Телефон/и за контакт: 02 979 6612
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-24 10:50:59
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-24 10:50:59
 • Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на офертите

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-03-02 15:00:00
 • Протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-03-16 09:27:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068224314
  Удостоверено време: 16.03.2017 09:27:52
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2017 07:27:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-16 11:41:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071339976
  Удостоверено време: 16.06.2017 11:41:03
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2017 08:41:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори