ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ОФИСА, КАСЕТИ С ТОНЕР И ДРУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИИКТ-БАН“

Дата и час на публикуване: 2020-03-23 16:19:32
АОП номер: 04147-2020-0001 Статус: възложена

Предметът на поръчката включва доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, касети с тонер и други за нуждите на ИИКТ-БАН, разделен в две обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция (Лот) № 1: “Доставка на оригинални или еквивалентни касети с тонер”;

 

Обособена позиция (Лот) № 2: “Доставка на канцеларски материали, принадлежности за офиса, копирна хартия и други, извън списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Индивидуален номер на процедурата: 0006162
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 150000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30192000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-26 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: проф. Тодор Гюров
 • Телефон/и за контакт: 02 9796611
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 16:23:27
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120751582
  Удостоверено време: 23.03.2020 16:23:27
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 14:23:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 16:25:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120752726
  Удостоверено време: 23.03.2020 16:25:00
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 14:25:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 16:26:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120753605
  Удостоверено време: 23.03.2020 16:26:13
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 14:26:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 16:27:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120754262
  Удостоверено време: 23.03.2020 16:27:07
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 14:27:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 16:27:39
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120754671
  Удостоверено време: 23.03.2020 16:27:39
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 14:27:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по Документация

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-31 14:49:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121026347
  Удостоверено време: 31.03.2020 14:49:31
  Удостоверено време по UTC: 31.03.2020 11:49:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2020-04-02 15:40:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121237034
  Удостоверено време: 02.04.2020 15:40:16
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2020 12:40:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, Възложителят съобщава, че на основание § 13, ал. 1 от ЗР на ЗИДЗМДВИП, срокът за обжалване на Решение № РО 01 от 20.03.2020 г. за откриване на открита процедура с предмет: „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ОФИСА, КАСЕТИ С ТОНЕР И ДРУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИИКТ-БАН“ продължава да тече от 17.04.2020 г. и изтича на 27.04.2020 г.

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-04-23 18:50:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122611330
  Удостоверено време: 23.04.2020 18:50:07
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2020 15:50:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за одобряване на обявление за изменение
  Дата и час на публикуване: 2020-05-04 14:14:47
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123219529
  Удостоверено време: 04.05.2020 14:14:47
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2020 11:14:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по документацията за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-15 15:24:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123934186
  Удостоверено време: 15.05.2020 15:24:53
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2020 12:24:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от работата на комисията.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-16 16:29:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126269285
  Удостоверено време: 16.06.2020 16:29:20
  Удостоверено време по UTC: 16.06.2020 13:29:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-10 16:57:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128193547
  Удостоверено време: 10.07.2020 16:57:36
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2020 13:57:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-07-10 16:58:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128193616
  Удостоверено време: 10.07.2020 16:58:50
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2020 13:58:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-09-09 15:50:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132231075
  Удостоверено време: 09.09.2020 15:50:06
  Удостоверено време по UTC: 09.09.2020 12:50:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-09-09 16:02:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132237271
  Удостоверено време: 09.09.2020 16:02:08
  Удостоверено време по UTC: 09.09.2020 13:02:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-09-09 16:03:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000132237801
  Удостоверено време: 09.09.2020 16:03:09
  Удостоверено време по UTC: 09.09.2020 13:03:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по производство по обжалване

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-10-01 16:16:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133624119
  Удостоверено време: 01.10.2020 16:16:48
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2020 13:16:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 4 от работата на Комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-13 15:25:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140225315
  Удостоверено време: 13.01.2021 15:25:47
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2021 13:25:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад-2 на Комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-01-13 15:28:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140225458
  Удостоверено време: 13.01.2021 15:28:06
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2021 13:28:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение-2 за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-01-13 15:30:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140225531
  Удостоверено време: 13.01.2021 15:30:00
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2021 13:30:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с РОЕЛ 98 ООД по Обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-01-21 16:44:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140761941
  Удостоверено време: 21.01.2021 16:44:53
  Удостоверено време по UTC: 21.01.2021 14:44:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 към догожор с РОЕЛ 98 ООД

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-21 16:47:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140762040
  Удостоверено време: 21.01.2021 16:47:15
  Удостоверено време по UTC: 21.01.2021 14:47:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 2 към Договор с Роел 98 ООД

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-21 16:47:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140762050
  Удостоверено време: 21.01.2021 16:47:34
  Удостоверено време по UTC: 21.01.2021 14:47:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 3 към Договор с РОЕЛ 98 ООД

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-01-21 16:47:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000140762064
  Удостоверено време: 21.01.2021 16:47:53
  Удостоверено време по UTC: 21.01.2021 14:47:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с АБС ЕООД по Обособена позиция №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-02-10 12:32:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142180497
  Удостоверено време: 10.02.2021 12:32:16
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2021 10:32:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 към Договор с АБС ЕООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-02-10 12:34:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142180611
  Удостоверено време: 10.02.2021 12:34:45
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2021 10:34:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2 към Договор с АБС ЕООД

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-02-10 12:42:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142181030
  Удостоверено време: 10.02.2021 12:42:07
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2021 10:42:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 към ДФоговор с АБС ЕООД

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-02-10 12:44:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142181157
  Удостоверено време: 10.02.2021 12:44:25
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2021 10:44:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №4 към Договор с АБС ЕООД

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2021-02-10 12:46:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000142181288
  Удостоверено време: 10.02.2021 12:46:09
  Удостоверено време по UTC: 10.02.2021 10:46:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2021-03-01 15:35:12
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000143513772
  Удостоверено време: 01.03.2021 15:35:12
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2021 13:35:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори