ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИИКТ-БАН

Дата и час на публикуване: 2018-12-31 12:33:24Последна промяна: 2018-12-31 12:33:12
АОП номер: 04147-2018-0003 Статус: възложена

Предметът на общетсвената поръчка е „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИИКТ-БАН“. Включва закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост. Осигуряване на хотелско настаняване в страната, в Европа и извън Европа с две обособени позиции:
1. Обособена позиция 1: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“;
2. Обособена позиция 2: “Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина”.

Осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина на служителите на ИИКТ-БАН, с възможност за приемане на заявки в работно и извън работно време, включително през почивни и празнични дни, по 24 /двадесет и четири/ часа в денонощие, 365 /триста шестдесет и пет/ дни в годината.

Индивидуален номер на процедурата: 0004546
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 200000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-06 17:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: доц. Тодор Гюров
 • Телефон/и за контакт: +359 29796639 / 28737486
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-31 12:33:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093949540
  Удостоверено време: 31.12.2018 12:33:48
  Удостоверено време по UTC: 31.12.2018 10:33:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-12-31 12:33:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093949545
  Удостоверено време: 31.12.2018 12:33:59
  Удостоверено време по UTC: 31.12.2018 10:33:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заглавна страница документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-31 12:34:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093949552
  Удостоверено време: 31.12.2018 12:34:10
  Удостоверено време по UTC: 31.12.2018 10:34:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-31 12:34:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093949558
  Удостоверено време: 31.12.2018 12:34:19
  Удостоверено време по UTC: 31.12.2018 10:34:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-12-31 12:34:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093949559
  Удостоверено време: 31.12.2018 12:34:25
  Удостоверено време по UTC: 31.12.2018 10:34:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-12-31 12:34:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093949560
  Удостоверено време: 31.12.2018 12:34:31
  Удостоверено време по UTC: 31.12.2018 10:34:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-01-17 18:12:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094473174
  Удостоверено време: 17.01.2019 18:12:50
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2019 16:12:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Единен европейски документ за обществени поръчки

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-01-18 09:37:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094484514
  Удостоверено време: 18.01.2019 09:37:43
  Удостоверено време по UTC: 18.01.2019 07:37:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-18 17:11:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095502260
  Удостоверено време: 18.02.2019 17:11:47
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2019 15:11:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 16:40:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096069203
  Удостоверено време: 26.02.2019 16:40:49
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 14:40:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-02-26 16:55:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096076755
  Удостоверено време: 26.02.2019 16:55:44
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2019 14:55:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-22 15:37:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097203493
  Удостоверено време: 22.03.2019 15:37:42
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 13:37:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-03-22 15:38:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097203639
  Удостоверено време: 22.03.2019 15:38:58
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 13:38:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-03-22 15:40:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097203738
  Удостоверено време: 22.03.2019 15:40:04
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 13:40:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-30 14:04:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099613295
  Удостоверено време: 30.04.2019 14:04:28
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2019 11:04:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор по обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-04-30 14:05:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099613357
  Удостоверено време: 30.04.2019 14:05:00
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2019 11:05:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-05-09 12:52:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100198984
  Удостоверено време: 09.05.2019 12:52:54
  Удостоверено време по UTC: 09.05.2019 09:52:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори