ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

„Доставка на суперкомпютърен комплекс, изграден от хетерогенни възли, базиран на изчислителни технологии от най-ново поколение с акцент на енергийната ефективност и способност за решаване на широк клас научни задачи“ по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии”

Дата и час на публикуване: 2021-08-11 14:30:38Последна промяна: 2021-08-11 14:30:33
Документи
 • Покана до всички заинтересовани лица

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-08-11 14:31:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157545143
  Удостоверено време: 11.08.2021 14:31:46
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2021 11:31:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2021-08-11 14:32:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157545177
  Удостоверено време: 11.08.2021 14:32:09
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2021 11:32:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на Индикативно техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2021-08-11 14:32:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157545231
  Удостоверено време: 11.08.2021 14:32:57
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2021 11:32:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на иникативно ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2021-08-11 14:33:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000157545267
  Удостоверено време: 11.08.2021 14:33:33
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2021 11:33:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Индикативно предложение на Контракс АД

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2021-09-07 10:01:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159720985
  Удостоверено време: 07.09.2021 10:01:25
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2021 07:01:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Индикативно предложение Булпрос консултинг ЕАД

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2021-09-07 10:03:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159721120
  Удостоверено време: 07.09.2021 10:03:08
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2021 07:03:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Индикативно предложение Уестсайд солюшънс

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2021-09-07 10:07:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159721562
  Удостоверено време: 07.09.2021 10:07:18
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2021 07:07:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Индикативно предложение Ноубал партнерс ООД

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2021-09-07 10:09:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159721714
  Удостоверено време: 07.09.2021 10:09:07
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2021 07:09:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Индикатовно предложение Тест солюшънс ООД

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2021-09-07 10:10:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159721868
  Удостоверено време: 07.09.2021 10:10:24
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2021 07:10:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Индикативно предложение Скортел ООД

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2021-09-07 10:11:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000159721983
  Удостоверено време: 07.09.2021 10:11:39
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2021 07:11:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори