ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Изработка и поддръжка на софтуерно решение, допълнителни услуги по публикуване на данни за риска от свлачища и гаранционна поддръжка на изработената база данни

Дата и час на публикуване: 2015-06-05 16:00:00Последна промяна: 2017-03-15 10:29:05
Статус: приключена

Изработка и поддръжка на софтуерно решение, допълнителни услуги по публикуване на данни за риска от свлачища и гаранционна поддръжка на изработената база данни

Индивидуален номер на процедурата: 0002100
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 41000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 72260000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-18 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-06-05 16:00:00
 • Допълнителна информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-06-05 16:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-07 17:00:00
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 10:28:12
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-28 10:28:51