ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Доставка на консумативи за 3D принтер Projet 460+ по проект АКОМИН (AcomIn, Advanced Computing for Innovation)

Дата и час на публикуване: 2014-12-13 15:00:00Последна промяна: 2017-03-15 09:19:12
ID номер: 9037440 Статус: възложена

Доставка на консумативи за 3D принтер Projet 460+ по проект АКОМИН (AcomIn, Advanced Computing for Innovation)

Индивидуален номер на процедурата: 0002096
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 54920.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30125110
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-22 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-13 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-13 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-12-13 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-29 17:30:00
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-02-18 09:18:18
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 09:18:57