ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Доставка на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН

Дата и час на публикуване: 2015-03-17 15:00:00Последна промяна: 2017-03-15 10:53:20
АОП номер: 04147-2015-0001 Статус: приключена

Доставка на електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН

Индивидуален номер на процедурата: 0002103
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 170000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09000000, 09300000, 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-14 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-22 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-04 17:51:17
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-05-04 17:51:17
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-28 17:53:17
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2015-05-28 17:53:17
 • Възстановени гаранции

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-06-25 10:55:16
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 10:55:16
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 10:56:42
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-27 10:57:08
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 10:57:31
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-30 10:58:03
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-29 10:58:30
 • Допълнително споразумение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-12-06 15:49:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076039527
  Удостоверено време: 06.12.2017 15:49:28
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2017 13:49:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори