ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Доставка и инсталиране на оборудване и софтуер за изграждане на многофункционален високопроизводителен компютърен комплекс

Дата и час на публикуване: 2014-10-16 13:43:58Последна промяна: 2017-03-15 10:09:17
АОП номер: 04147-2014-0003 Статус: приключена

Доставка и инсталиране на оборудване и софтуер за изграждане на многофункционален високопроизводителен компютърен комплекс

Индивидуален номер на процедурата: 0002098
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 3333000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30211100, 48000000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-26 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-16 13:43:58
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-10-16 13:43:58
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-16 13:43:58
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-10-16 13:43:58
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2014-11-14 09:51:35
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-28 17:52:32
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 17:53:40
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 17:53:40
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-09 17:30:55
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2014-12-09 17:30:55
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-01-12 09:58:59
 • Договор с подизпълнител

  Вид на документа: Договор с подизпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-23 11:57:37
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-01-12 09:58:59
 • Допълнително споразумение No 1

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-08 09:59:44
 • Допълнително споразумение No 2

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-29 10:00:20
 • Допълнително споразумение No 3

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 10:06:57
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-22 10:07:56
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-31 10:08:49