ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - град София

Осигуряване на резервации за нощувки и настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на ИИКТ-БАН по линия на проекта AComIn: Advanced Computing for Innovation (Grant Agreement 316087, call FP7-REGPOT-2012-2013-1)

Дата и час на публикуване: 2014-11-12 15:00:00Последна промяна: 2017-03-15 09:41:15
АОП номер: 04147-2014-0004 Статус: възложена

Осигуряване на резервации за нощувки и настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина на служители на ИИКТ-БАН по линия на проекта AComIn: Advanced Computing for Innovation (Grant Agreement 316087, call FP7-REGPOT-2012-2013-1)

Индивидуален номер на процедурата: 0002097
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 108000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55100000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-09 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-12 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-15 17:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 09:27:53
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-06 17:31:53
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-06 17:31:53
 • Решение за класиране на участниците в процедурата

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2015-01-13 15:30:44
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-02 09:32:06
 • Върнати гаранции

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-04-02 09:32:06
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-07 09:33:17
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-05 09:34:21
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-25 09:35:12
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-22 09:35:50
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-31 09:36:36
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 09:37:10
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-30 09:38:02
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-01 09:38:32
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-28 09:39:22
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 09:40:28
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 09:40:58