Институт по царевицата - Кнежа

Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година”

Дата и час на публикуване: 2020-01-15 15:43:53
АОП номер: 00591-2020-0001 Статус: приключена

„Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година”

Поръчката е обособена в три позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на торове за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка на листни торове за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година”

Индивидуален номер на процедурата: 0005886
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кнежа
Прогнозна стойност: 118960.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24400000, 24410000, 24420000,24440000, 24320000, 24450000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-05 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Бисерка Младжова
 • Телефон/и за контакт: 09132/7507
Документи
 • Решение на откриване на проедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 15:50:22
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116101659
  Удостоверено време: 15.01.2020 15:50:22
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 13:50:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 15:51:11
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116101715
  Удостоверено време: 15.01.2020 15:51:11
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 13:51:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-15 15:51:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116101736
  Удостоверено време: 15.01.2020 15:51:30
  Удостоверено време по UTC: 15.01.2020 13:51:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/06.02.2020 на

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-06 15:15:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117538921
  Удостоверено време: 06.02.2020 15:15:21
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2020 13:15:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение до участниците в публично състезание с предмет:"Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата - Кнежа за 2020 година"

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-02-06 15:15:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117538924
  Удостоверено време: 06.02.2020 15:15:24
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2020 13:15:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2/11.02.2020

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-12 14:20:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117996708
  Удостоверено време: 12.02.2020 14:20:32
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2020 12:20:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-02-12 14:20:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117996735
  Удостоверено време: 12.02.2020 14:20:55
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2020 12:20:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2020-02-12 14:21:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000117996750
  Удостоверено време: 12.02.2020 14:21:12
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2020 12:21:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на ОП „Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година”

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 15:12:07
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119501805
  Удостоверено време: 06.03.2020 15:12:07
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 13:12:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №1 за ОП 00591-2020-0001

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 15:12:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119501809
  Удостоверено време: 06.03.2020 15:12:10
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 13:12:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №2 за ОП 00591-2020-0001

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 15:12:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119501812
  Удостоверено време: 06.03.2020 15:12:14
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 13:12:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • договор №3 за ОП 00591-2020-0001

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 15:12:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119501819
  Удостоверено време: 06.03.2020 15:12:17
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 13:12:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за изпълнение на ОП „Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година” П1П2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 15:12:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119501826
  Удостоверено време: 06.03.2020 15:12:20
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 13:12:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение към ОП „Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2020 година” П3

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 15:12:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119501830
  Удостоверено време: 06.03.2020 15:12:23
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 13:12:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 15:12:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119501836
  Удостоверено време: 06.03.2020 15:12:27
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 13:12:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 15:12:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119501858
  Удостоверено време: 06.03.2020 15:12:46
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 13:12:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 3

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-06 15:12:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119501863
  Удостоверено време: 06.03.2020 15:12:49
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2020 13:12:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор №1 за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-10-30 14:24:46
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135394251
  Удостоверено време: 30.10.2020 14:24:46
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2020 12:24:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор №2 за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-10-30 14:24:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135394255
  Удостоверено време: 30.10.2020 14:24:50
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2020 12:24:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор №3 за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-10-30 14:24:55
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135394256
  Удостоверено време: 30.10.2020 14:24:55
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2020 12:24:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори