ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА

„Доставка на торове и прeпарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година”

Дата и час на публикуване: 2019-01-08 11:27:16Последна промяна: 2019-01-08 11:24:47
АОП номер: 00591-2019-001 Статус: отворена

„Доставка на торове и прeпарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година” Поръчката е обособена в шест позиции: -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на амониева селитра за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година” -

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка на NPK 15:15:15 за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „Доставка на троен суперфосфат за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ Доставка на калиев тор за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „Доставка на листни торове за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година”

Индивидуален номер на процедурата: 0004574
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кнежа
Прогнозна стойност: 101605.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24400000, 24410000, 24440000, 24452000, 24453000, 24451000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-31 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Бисерка Младжова
  • Телефон/и за контакт: 09132/7507
Документи