ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА

„Доставка на торове и прeпарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година”

Дата и час на публикуване: 2019-01-08 11:27:16Последна промяна: 2019-01-08 11:24:47
АОП номер: 00591-2019-001 Статус: затворена

„Доставка на торове и прeпарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година” Поръчката е обособена в шест позиции: -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на амониева селитра за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година” -

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка на NPK 15:15:15 за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „Доставка на троен суперфосфат за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ Доставка на калиев тор за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „Доставка на листни торове за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година” 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година”

Индивидуален номер на процедурата: 0004574
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кнежа
Прогнозна стойност: 101605.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24400000, 24410000, 24440000, 24452000, 24453000, 24451000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-08 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Бисерка Младжова
 • Телефон/и за контакт: 09132/7507
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-08 11:30:18
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094158827
  Удостоверено време: 08.01.2019 11:30:18
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2019 09:30:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-01-08 11:30:26
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094158843
  Удостоверено време: 08.01.2019 11:30:26
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2019 09:30:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за попълване

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-01-08 11:30:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094158848
  Удостоверено време: 08.01.2019 11:30:32
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2019 09:30:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2019-01-16 09:46:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094409405
  Удостоверено време: 16.01.2019 09:46:36
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2019 07:46:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 890070/22.01.2019

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2019-01-22 19:54:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094622858
  Удостоверено време: 22.01.2019 19:54:23
  Удостоверено време по UTC: 22.01.2019 17:54:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2019-01-23 09:47:52
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094634455
  Удостоверено време: 23.01.2019 09:47:52
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2019 07:47:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Променена документация за участие във връзка Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 890070/22.01.2019

  Вид на документа: Променена документация за участие
  Дата и час на публикуване: 2019-01-23 09:02:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094632152
  Удостоверено време: 23.01.2019 09:02:41
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2019 07:02:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/11.02.2019г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-12 14:14:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095298564
  Удостоверено време: 12.02.2019 14:14:08
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2019 12:14:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение до участниците в публично състезание с предмет: „Доставка на торове и прeпарати за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2019 година”

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-02-12 14:14:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095298591
  Удостоверено време: 12.02.2019 14:14:29
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2019 12:14:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2/15.02.2019

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-18 17:20:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095502591
  Удостоверено време: 18.02.2019 17:20:57
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2019 15:20:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-18 17:21:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095502596
  Удостоверено време: 18.02.2019 17:21:09
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2019 15:21:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2019-02-18 17:21:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095502607
  Удостоверено време: 18.02.2019 17:21:25
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2019 15:21:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори