ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА

Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата - Кнежа за 2018 г.

Дата и час на публикуване: 2018-02-16 13:03:53Последна промяна: 2018-02-16 13:03:14
АОП номер: 00591-2018-0001 Статус: затворена

„Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

Поръчката е обособена в шест позиции:

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на амониева селитра за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка на NPK 15:15:15 за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „Доставка на троен суперфосфат за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ Доставка на калиев тор за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „Доставка на NPK 10:10:10 за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

Индивидуален номер на процедурата: 0003368
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кнежа
Прогнозна стойност: 86834.32 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-09 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Бисерка Младжова
 • Телефон/и за контакт: 09132/7507
Документи
 • Решение на откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 13:02:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077924538
  Удостоверено време: 16.02.2018 13:02:14
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 11:02:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление на поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 13:02:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077924555
  Удостоверено време: 16.02.2018 13:02:25
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 11:02:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 13:26:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077925686
  Удостоверено време: 16.02.2018 13:26:22
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 11:26:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗЯСНЕНИЯ по реда на чл. 180, ал. 2от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-02 16:44:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078364232
  Удостоверено време: 02.03.2018 16:44:33
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2018 14:44:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/12.03.2018 на комисия за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-13 14:49:03
  Дата и час на промяна: 2018-03-13 15:32:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078779952
  Удостоверено време: 13.03.2018 15:32:47
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2018 13:32:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2/19.03.2018 на комисия за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 15:08:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079191784
  Удостоверено време: 19.03.2018 15:08:48
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 13:08:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 15:08:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079191806
  Удостоверено време: 19.03.2018 15:08:54
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 13:08:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 15:09:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079191821
  Удостоверено време: 19.03.2018 15:09:05
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 13:09:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори