ИНСТИТУТ ПО ЦАРЕВИЦАТА

Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата - Кнежа за 2018 г.

Дата и час на публикуване: 2018-02-16 13:03:53Последна промяна: 2018-02-16 13:03:14
АОП номер: 00591-2018-0001 Статус: приключена

„Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

Поръчката е обособена в шест позиции:

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „Доставка на амониева селитра за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка на NPK 15:15:15 за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „Доставка на троен суперфосфат за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ Доставка на калиев тор за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „Доставка на NPK 10:10:10 за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „Доставка на продукти за растителна защита за нуждите на Институт по царевицата – Кнежа за 2018 година”

Индивидуален номер на процедурата: 0003368
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кнежа
Прогнозна стойност: 86834.32 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-09 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Бисерка Младжова
 • Телефон/и за контакт: 09132/7507
Документи
 • Решение на откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 13:02:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077924538
  Удостоверено време: 16.02.2018 13:02:14
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 11:02:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление на поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 13:02:25
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077924555
  Удостоверено време: 16.02.2018 13:02:25
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 11:02:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-02-16 13:26:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077925686
  Удостоверено време: 16.02.2018 13:26:22
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2018 11:26:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РАЗЯСНЕНИЯ по реда на чл. 180, ал. 2от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-02 16:44:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078364232
  Удостоверено време: 02.03.2018 16:44:33
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2018 14:44:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1/12.03.2018 на комисия за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-13 14:49:03
  Дата и час на промяна: 2018-03-13 15:32:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078779952
  Удостоверено време: 13.03.2018 15:32:47
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2018 13:32:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2/19.03.2018 на комисия за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 15:08:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079191784
  Удостоверено време: 19.03.2018 15:08:48
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 13:08:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от работата на комисията за провеждане на процедурата

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 15:08:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079191806
  Удостоверено време: 19.03.2018 15:08:54
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 13:08:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 15:09:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079191821
  Удостоверено време: 19.03.2018 15:09:05
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 13:09:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на ОП "Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на институт по царевицата - Кнежа за 2018 г."

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:13:59
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327165
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:13:59
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:13:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 1 за ОП 00591-2018-0001

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:14:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327184
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:14:11
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:14:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №2 за ОП 00591-2018-0001

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:14:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327205
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:14:21
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:14:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 3 за ОП 00591-2018-0001

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:14:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327267
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:14:55
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:14:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 4 за ОП 00591-2018-0001

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:15:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327280
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:15:02
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:15:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 5 за ОП 00591-2018-0001

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:15:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327282
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:15:06
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:15:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет "Доставка на торове и продукти за растителна защита за нуждите на институт по царевицата - Кнежа за 2018 г." по обособена позиция 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:15:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327304
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:15:14
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:15:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:15:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327310
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:15:19
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:15:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение по обособена позиция 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:15:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327327
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:15:26
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:15:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:15:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327329
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:15:30
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:15:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение по обособена позиция 3

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:15:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327333
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:15:34
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:15:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 3

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:15:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327344
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:15:38
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:15:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение по обособена позиция 5

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:15:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327357
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:15:42
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:15:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 5

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:15:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327362
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:15:46
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:15:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение по обособена позиция 6

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:15:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327379
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:15:50
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:15:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение по обособена позиция 6

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 15:15:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082327395
  Удостоверено време: 30.04.2018 15:15:54
  Удостоверено време по UTC: 30.04.2018 12:15:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-06-07 11:27:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085067592
  Удостоверено време: 07.06.2018 11:27:00
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2018 08:27:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-06-07 11:27:04
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085067598
  Удостоверено време: 07.06.2018 11:27:04
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2018 08:27:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-06-07 11:27:07
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085067603
  Удостоверено време: 07.06.2018 11:27:07
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2018 08:27:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за ОП

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-22 10:13:40
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091806124
  Удостоверено време: 22.10.2018 10:13:40
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2018 07:13:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-06 12:09:18
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095095539
  Удостоверено време: 06.02.2019 12:09:18
  Удостоверено време по UTC: 06.02.2019 10:09:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори