Средно училище Христо Ботев - град Враца

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на СУ "Христо Ботев", гр. Враца

Дата и час на публикуване: 2018-10-15 14:13:52
ID номер: 9081887 Статус: приключена

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на СУ "Христо Ботев", гр. Враца

Индивидуален номер на процедурата: 0004242
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 63512000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-22 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Маринова
  • Телефон/и за контакт: 092 622175
Документи