Средно училище Христо Ботев - град Враца

Доставка на закуски за учениците от I-IV клас на СУ "Христо Ботев", град Враца

Дата и час на публикуване: 2018-08-17 09:40:51Последна промяна: 2018-08-17 09:40:23
ID номер: 9079759 Статус: приключена

Предмет на поръчката е доставката на закуски за учениците от I-IV клас на СУ "Христо Ботев", град Враца за учебната 2018/2019 година по предварителни заявки за приблизително 250 ученици. Закуските се доставят ежедневно (само в учебни дни) във входа на СУ "Христо Ботев".

Индивидуален номер на процедурата: 0004069
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 20000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-24 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Маринова - зам.-директор АСИД
  • Телефон/и за контакт: 092 622175
Документи