Средно училище Христо Ботев - град Враца

Доставка на закуски за учениците от I-IV клас на СУ "Христо Ботев", град Враца

Дата и час на публикуване: 2017-08-17 09:44:02Последна промяна: 2017-08-17 09:43:40
ID номер: 9079759 Статус: приключена

Предмет на поръчката е доставката на закуски за учениците от I-IV клас на СУ "Христо Ботев", град Враца за учебната 2017/2018 година по предварителни заявки за приблизително 260 ученици. Закуските се доставят ежедневно (само в учебни дни) във входа на СУ "Христо Ботев".

Индивидуален номер на процедурата: 0002719
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 20000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55524000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-24 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Маринова - зам.директор АСИД
 • Телефон/и за контакт: 092 622175
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-08-17 09:41:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073328816
  Удостоверено време: 17.08.2017 09:41:10
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 06:41:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-08-17 09:41:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073328848
  Удостоверено време: 17.08.2017 09:41:54
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 06:41:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-17 09:43:02
  Дата и час на промяна: 2017-08-17 10:06:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073329829
  Удостоверено време: 17.08.2017 10:06:41
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 07:06:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-08-17 09:43:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073328918
  Удостоверено време: 17.08.2017 09:43:32
  Удостоверено време по UTC: 17.08.2017 06:43:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнителна информация

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-25 11:58:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073549412
  Удостоверено време: 25.08.2017 11:58:26
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2017 08:58:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-28 14:50:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073615434
  Удостоверено време: 28.08.2017 14:50:48
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2017 11:50:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-13 16:54:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074022338
  Удостоверено време: 13.09.2017 16:54:22
  Удостоверено време по UTC: 13.09.2017 13:54:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-12 14:55:04
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000134336367
  Удостоверено време: 12.10.2020 14:55:04
  Удостоверено време по UTC: 12.10.2020 11:55:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори