СУ Христо Ясенов - Етрополе

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас на СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе, за учебната 2023/2024 година по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2023-03-24 15:49:06Последна промяна: 2023-03-24 15:48:49
Статус: приключена

„Доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас на СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе, за учебната 2023/2024 година“ по обособени позиции, както следва :

  1. Обособена позиция № 1 – учебници, издавани от „Просвета – София“ АД, за учебната 2023/2024 г. – „Просвета плюс“ ЕАД и „Просвета София“ АД;
  2. Обособена позиция № 2 – учебници, издавани от „Клет България“ ООД , за учебната 2023/2024 г. – „Клет България“, „Анубис“, „Булвест 2000“ и „Изкуства“;
  3. Обособена позиция № 3 – учебници, издавани от „БГ Учебник“, за учебната 2023/2024 г.;
  4. Обособена позиция № 4 – учебници, издавани от „С.А.Н. – ПРО“ ЕООД, за учебната 2023/2024 г..

Индивидуален номер на процедурата: 0007176
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Етрополе
Прогнозна стойност: 45810.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Христова
  • Телефон/и за контакт: 0720 62135
Документи