СУ Христо Ясенов - Етрополе

Покана до определени лица за доставка на учебници и учебни помагала

Дата и час на публикуване: 2020-04-02 15:25:17
ID номер: 9097910 Статус: възложена

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 1. до 7. клас в СУ "Христо Ясенов" - гр. Етрополе, за учебната 2020-2021 година по обособени позиции: Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от изд. "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала от изд. "ПРОСВЕТА СОФИЯ" АД Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от изд. "БГ УЧЕБНИК" ЕООД Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от изд. "С.А.Н. - ПРО" ООД

Индивидуален номер на процедурата: 0006231
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Етрополе
Прогнозна стойност: 30973.76 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-13 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Тодорова Стоянова
  • Телефон/и за контакт: 0720 62135
Документи