СУ Христо Ясенов Етрополе

„Извършване на ремонтни дейности на общежитието на СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе“

Дата и час на публикуване: 2018-05-10 19:53:07
ID номер: 9075898 Статус: възложена

Предвижда се извършването на ремонтни дейности по обновяване общежитието на СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе. Целта е да се подобри жизнената среда на обучаващите се и да се повиши удовлетвореността на техните родители от битовите условия. Също така с подобряването на условията ще се повиши и качеството на образователно-възпитателния процес в училището.

Задачите и дейностите, както и подробна количествена сметка по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация. Изпълнението на поръчката -  съгласно техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0003734
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Етрополе
Прогнозна стойност: 73862.55 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мила Костадинова Манчева
 • Телефон/и за контакт: 0887806219
Документи
 • Заповед № 1458 от 10.05.2018 г.

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-05-10 19:54:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083038164
  Удостоверено време: 10.05.2018 19:54:13
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2018 16:54:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-10 19:55:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083038203
  Удостоверено време: 10.05.2018 19:55:16
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2018 16:55:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки) с предмет: „Извършване на ремонтни дейности на общежитието на СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе“

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-10 19:56:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083038259
  Удостоверено време: 10.05.2018 19:56:52
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2018 16:56:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-10 19:58:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083038329
  Удостоверено време: 10.05.2018 19:58:38
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2018 16:58:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-14 13:56:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085634535
  Удостоверено време: 14.06.2018 13:56:46
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2018 10:56:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед № 1712/14.06.2018 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-14 13:59:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085634869
  Удостоверено време: 14.06.2018 13:59:53
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2018 10:59:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-05 13:46:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087411000
  Удостоверено време: 05.07.2018 13:46:34
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2018 10:46:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори