СУ Христо Ясенов - Етрополе

Ежедневна доставка на храна за ученици от Средно училище "Христо Ясенов", град Етрополе

Дата и час на публикуване: 2020-06-05 18:51:36Последна промяна: 2020-06-05 18:51:28
АОП номер: 02605-2020-0001 Статус: възложена

Позиция № 1. Доставка на приготвена храна за учениците от СУ „Христо Ясенов“. Предложената храна за учениците на СУ „Христо Ясенов” да включва дневно меню, както следва: обяд с подходящо количество хляб средно за 220 ученици от първи до четвърти клас и в целодневна организация (5. – 7. клас); закуска, обяд и вечеря с подходящо количество хляб средно за 60 ученици от общежитие . Позиция № 2. Приготвяне и доставка на закуски от два до три пъти седмично средно за 290 ученици от първи до четвърти клас в СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе.

Индивидуален номер на процедурата: 0006387
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Етрополе
Прогнозна стойност: 252100.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15894210, 15894400
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-29 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мила Костадинова Манчева
  • Телефон/и за контакт: 0893615040
Документи