СУ Христо Ясенов Етрополе

Ежедневна доставка на храна за ученици от Средно училище "Христо Ясенов", гр. Етрополе

Дата и час на публикуване: 2018-08-01 13:19:46Последна промяна: 2018-08-01 13:19:34
АОП номер: 02605-2018-0001 Статус: възложена

Позиция № 1 – Доставка на приготвена храна за учениците от СУ „Христо Ясенов“. Предложената храна за учениците на СУ „Христо Ясенов” да включва дневно меню за ученици от първи до четвърти клас, за ученици в целодневна организация 5. – 7.клас (състоящо се от обяд, с подходящо количество хляб) и за ученици от общежитие (закуска, обяд и вечеря с подходящо количество хляб).

Позиция № 2 – Приготвяне и доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас в СУ „Христо Ясенов“ гр. Етрополе.

Индивидуален номер на процедурата: 0004009
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Етрополе
Прогнозна стойност: 264000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15894210
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-22 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мила Костадинова Манчева
  • Телефон/и за контакт: 0893615040
Документи