СУ Христо Ясенов Етрополе

Ежедневна доставка на приготвена храна за ученици на Средно училище "Христо Ясенов", гр. Етрополе

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 21:45:57Последна промяна: 2017-08-09 21:26:45
АОП номер: 02605-2017-0001 Статус: отворена

Ежедневна доставка на приготвена храна

Индивидуален номер на процедурата: 0002699
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Етрополе
Прогнозна стойност: 264000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15894210
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-30 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мила Манчева
 • Телефон/и за контакт: 0893615040
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 21:26:17
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073138795
  Удостоверено време: 09.08.2017 21:26:17
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 18:26:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 21:26:27
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073138796
  Удостоверено време: 09.08.2017 21:26:27
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 18:26:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 21:26:32
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073138801
  Удостоверено време: 09.08.2017 21:26:32
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 18:26:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 21:26:37
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073138802
  Удостоверено време: 09.08.2017 21:26:37
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 18:26:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори