СУ Христо Ясенов - Етрополе

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02605-2020-0001статус: възложена

Ежедневна доставка на храна за ученици от Средно училище "Христо Ясенов", град Етрополе

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-29 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-05 18:51:36
АОП номер: 02605-2019-0001статус: възложена

Ежедневна доставка на храна за ученици от Средно училище "Христо Ясенов", град Етрополе

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-08 22:03:42
АОП номер: 02605-2018-0001статус: приключена

Ежедневна доставка на храна за ученици от Средно училище "Христо Ясенов", гр. Етрополе

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-22 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-01 13:19:46
АОП номер: 02605-2017-0001статус: приключена

Ежедневна доставка на приготвена храна за ученици на Средно училище "Христо Ясенов", гр. Етрополе

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-30 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-09 21:45:57
АОП номер: 02605-2016-0001статус: приключена

Ежедневна доставка на приготвена храна за ученици на СУ "Христо Ясенов" гр. Етрополе

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-01 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-11 15:00:00