СУ Христо Ясенов - Етрополе

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 02605-2021-0001статус: възложена

Доставка на пропан-бутан, необходим за отопление на Средно училище "Христо Ясенов" - Етрополе

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2021-11-29 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-11-19 17:59:36
АОП номер: 02605-2020-0002статус: приключена

Доставка на пропан-бутан, необходим за отопление на Средно училище "Христо Ясенов" - Етрополе

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-12-08 13:53:54