СУ Христо Ясенов - Етрополе

Ежедневна доставка на приготвена храна за ученици на СОУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе

Дата и час на публикуване: 2015-07-17 15:30:00Последна промяна: 2017-01-11 14:04:58
АОП номер: 02605-2015-0001 Статус: приключена

Ежедневна доставка на приготвена храна за ученици на СОУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе

Индивидуален номер на процедурата: 0001874
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Етрополе
Прогнозна стойност: 216000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15894210
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-27 15:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи